WEJŚCIE WEJŚCIE       ENTER ENTER


Hodowla PICCOLO CANE YORK jest zarejestrowana:
od 2004 roku w Związku Kynologicznym w Polsce (ZKwP)- Oddział Kraków pod nr: 3299/P
oraz od 2011 roku w Międzynarodowej Organizacji Kynologicznej (FCI) pod nr: 917/11.
Poprzednia nazwa hodowli PICCOLO CANEfree counters

© PICCOLO CANE YORK
design: Magdalena Domagalska-Cywicka